Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

Suunnittelijat ja työnjohto

Fise Oy:n teräsrakenteiden suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyslautakunta

Teräsrakenneyhdistys ry toimii FISE Oy:n sihteerijärjestönä ja vastaa teräsrakenteiden suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyslautakunnan toiminnasta. FISE Oy:n hallitus nimittää pätevyyslautakunnan, joka tekee päätökset pätevyyksien myöntämisestä kokouksissaan 4-6 kertaa vuodessa. 


Vuoden 2019 kokousajankohdat:

 • 1.2.2019 (hakemukset 24.1. mennessä)
 • 12.4.2019 (hakemukset 4.4. mennessä)
 • 19.6.2019 (hakemukset 11.6 mennessä)
 • 27.9.2019 (hakemukset 19.9 mennessä)
 • 29.11.2019 (hakemukset 21.11 mennessä)

Pätevyysvaatimukset

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki 41/2014 on astunut voimaan 1. syyskuuta 2014. Suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat esitetään laissa ja niiden määräytyminen sekä kelpoisuusvaatimukset esitetään asetuksissa ja niitä täydentävissä ohjeissa.

Pätevyyslautakunta

Pätevyydenarviointilautakunnan jäsenet toimivat lautakunnassa itsenäisinä asiantuntijoina. Lautakunnan jäsenet allekirjoittavat vaitiolositoumuksen luottamuksellisista asioista sekä sitoituvat toiminnassaan noudattamaan FISE:n eettisiä ohjeita.

Pätevyyslautakunnan jäsenet:

 • DI Pekka Yrjölä, Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy, (pj.)
 • DI Markku Kemppi, Kiwa Inspecta, (vara-pj.)
 • DI Juha Siegberg
 • DI Timo Alanko , Ruukki Construction Oy
 • TkT Mikko Salminen, Teräsrakenneyhdistys ry
 • DI Markku Laine, Ramboll Finland Oy
 • DI Esko Knuutila, Oulun kaupungin rakennusvalvonta
 • DI Arto Rokkanen, WAY Structural Technology Oy
 • DI Antti Rytkönen, Liikennevirasto
 • DI Jouni Kalliomäki, Metropolia


Pätevyyslautakunnan varajäsenet:

 • DI Paavo Hassinen, Pontek Oy
 • TkT Jukka Martikainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto


Pätevyyslautakunnan sihteeri:

 • TkT Suvi Papula, TRY


Pätevyyslautakunnan sihteeri ei ole lautakunnan äänivaltainen jäsen.

Voimassa olevat pätevyydet

Pätevyyksien rekisteröinnistä ja hallinnoinnista vastaa FISE Oy. Päteväksi todettuja suunnittelijoita ja työnjohtajia voi hakea FISE:n sivuillla olevalla hakukoneella.

Lisätietoja: www.fise.fi

Pätevyyden hakeminen

Lisätietoja pätevyyksistä ja niiden hakemisesta saa FISE:stä (www.fise.fi) tai info a terasrakenneyhdistys.fi

Hakemuslomakkeet:

www.fise.fi