Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

Suunnittelijat ja työnjohto

Fise Oy:n teräsrakenteiden suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyslautakunta

Teräsrakenneyhdistys ry toimii FISE Oy:n sihteerijärjestönä ja vastaa teräsrakenteiden suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyslautakunnan toiminnasta. FISE Oy:n hallitus nimittää pätevyyslautakunnan, joka tekee päätökset pätevyyksien myöntämisestä kokouksissaan 4-6 kertaa vuodessa.

Kokousajankohdat:

 • 2.2.2018 
 • 13.4.2018

Pätevyysvaatimukset

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki 41/2014 on astunut voimaan 1. syyskuuta 2014. Suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat esitetään laissa ja niiden määräytyminen sekä kelpoisuusvaatimukset esitetään asetuksissa ja niitä täydentävissä ohjeissa.

Pätevyyslautakunta

Pätevyydenarviointilautakunnan jäsenet toimivat lautakunnassa itsenäisinä asiantuntijoina. Lautakunnan jäsenet allekirjoittavat vaitiolositoumuksen luottamuksellisista asioista sekä sitoituvat toiminnassaan noudattamaan FISE:n eettisiä ohjeita.

Pätevyyslautakunnan jäsenet:

 • DI Unto Kalamies, Inspecta Sertifiointi Oy, (pj.)
 • DI Markku Kemppi, Mikkelin AMK, (vara-pj.)
 • DI Juha Siegberg, Stora Enso Oy
 • DI Timo Alanko , Ruukki Construction Oy
 • DI Veikko Numminen, Teräsrakenneyhdistys ry
 • DI Markku Laine, Ramboll Finland Oy
 • DI Esko Knuutila, Oulun kaupungin rakennusvalvonta
 • DI Arto Rokkanen, WAY Structural Technology Oy
 • DI Antti Rytkönen, Liikennevirasto


Pätevyyslautakunnan varajäsenet:

 • DI Paavo Hassinen, Pontek Oy / Aalto-yliopisto
 • TkT Jukka Martikainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto


Pätevyyslautakunnan sihteeri:

 • DI Pekka Yrjölä, TRY


Pätevyyslautakunnan sihteeri ei ole lautakunnan äänivaltainen jäsen.

Voimassa olevat pätevyydet

Pätevyyksien rekisteröinnistä ja hallinnoinnista vastaa FISE Oy. Päteväksi todettuja suunnittelijoita ja työnjohtajia voi hakea FISE:n sivuillla olevalla hakukoneella.

Lisätietoja: www.fise.fi

Pätevyyden hakeminen

Lisätietoja pätevyyksistä ja niiden hakemisesta saa FISE:stä (www.fise.fi) tai pätevyyslautakunnan sihteeriltä: DI Erityisasiantuntija Pekka Yrjölä, Teräsrakenneyhdistys ry, puh. 09 1299 216, gsm 050 522 9563
etunimi.sukunimi a terasrakenneyhdistys.fi

Hakemuslomakkeet:

www.fise.fi