Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

Palosuojaus ja pintakäsittely

Palosuojamaalarin, palosuojatarkastajan ja teräsrakenteiden pintakäsittelyn tarkastajan pätevyydet

Teräsrakenneyhdistyksen hallitus on nimittänyt itsenäisen ja puolueettoman Palosuojamaalareiden, palosuojaustarkastajien ja teräsrakenteiden pinta-käsittelyn tarkastajien pätevyydenarviointilautakunnan
(MT-PALTK)

Pätevöitymiskoulutusta järjestää AMIEDU helsingissä. Kaksipäiväinen koulutus järjestetään keväisin ja syksyisin. Vuoden 2019 koulutusten ajankohdat ovat: 

Palosuojatarkastajat

11.-12.3.2019 (kevät)  ja  14.-15.10.2019 (syksy)

Palosuojamaalarit

13.-14.3.2019 (kevät)  ja 16.-17.10.2019 (syksy)


Pätevä palosuojamaalari ja palosuojaustarkastaja varmistavat toiminnallaan, että koko palosuoja-maalausprosessi on suoritettu kyseisen tuote-yhdistelmän ohjeistuksen mukaisesti. Muiden palosuojausmenetelmien osalta varmistetaan työn suoritus tuotteelle annettujen ohjeiden ja palosuojaus-suunnitelmien mukaisesti.

Teräsrakenneyhdistys ry suosittelee kaikille palosuojamaalaustöiden tilaajille vain päteviksi todettujen maalareiden käyttöä kaikissa tapauksissa. Teräsrakenneyhdistys ry ylläpitää kotisivuillaan listaa palosuojamaalareista ja palosuojaustarkastajista, joilla on voimassa oleva pätevyystodistus.
Pätevyystodistus on voimassa 4 vuotta ja sen hinta vuonna 2018 on 250 Eur + alv.

Pätevyysvaatimukset

Palosuojapätevyydet INFO 29102018
176 KB, päivitetty 29.10.2018
pintakasittelyn tarkastajan patevyysvaatimukset 2010-02-12
90 KB, päivitetty 22.6.2015Eettiset ohjeet

Pätevä palosuojamaalari ja palosuojatarkastaja sitoutuvat noudattamaan Teräsrakenneyhdistyksen Normitoimikunnan hyväksymiä eettisiä ohjeita:

eettisetohjeetpalosuojamaalareille070918
43 KB, päivitetty 22.6.2015

eettiset ohjeet palosuojamaalaustarkastajille 071009
36 KB, päivitetty 22.6.2015

Palosuojamaalari tai palosuojaustarkastaja, joka rikkoo näitä ohjeita vastaan, voidaan pätevyyden-arviointilautakunnan päätöksellä poistaa pätevyysrekisteristä.

Lautakunta koostuu eri organisaatioiden asiantuntijajäsenistä:

  • Sami Asikainen, Meyer Turku Oy
  • Juhani Korajoki, NOR-MAALI Oy
  • Timo Inha, TTY (varajäsen Pertti Iso-Mustajärvi)
  • Riikka Väätänen, Tikkurila Oy
  • Jyri Outinen, Ramboll Finland Oy puheenjohtaja
  • Andrei Mukkonen, Teknos Oy
  • Jukka Lähde, FSP Finnish Steel Painting Oy
  • Suvi Papula, TRY (sihteeri)


Lautakunnan sihteeri ei ole lautakunnan varsinainen jäsen.

Todetut pätevyydet

Hyvaksytyt Palosuojamaalarit 19 11 2018
86 KB, päivitetty 19.11.2018
Hyvaksytyt Palotarkastaja 19 11 2018
44 KB, päivitetty 19.11.2018
Hyvaksytyt Pintakasittelyn 19 11 2018
37 KB, päivitetty 19.11.2018

Hakemuslomakkeet

Pätevyyshakemus Teräsrakenteiden pintakäsittelyn tarkastaja 29092014
51 KB, päivitetty 16.6.2015
Uusintahakemus TERÄSRAKENTEIDEN PINTAKÄSITTELYN tarkastaja 29092014
50 KB, päivitetty 16.6.2015
Pätevyyshakemus Palosuojamaalari 29092014
48 KB, päivitetty 16.6.2015
Uusintahakemus Palosuojamaalari 29092014
48 KB, päivitetty 16.6.2015
Pätevyyshakemus Palosuojaustarkastaja 29092014
51 KB, päivitetty 16.6.2015

Uusintahakemus Palosuojaustarkastaja 29092014
50 KB, päivitetty 16.6.2015

Hakemukset lähetetään osoitteeseen: info a terasrakenneyhdistys.fi
tai: Teräsrakenneyhdistys/MT-PALTK, PL 381, 00131 Helsinki

(HUOM! Valitettavasti alla löytyvissä seurantalomakkeissa näkyy käytöstä poistunut sähköpostiosoite try a rakennusteollisuus.fi, jota ei tule käyttää. Korjaamme asian pikaisesti.)

Hakemukset ja pätevyyteen liittyvät asiat käsitellään luottamuksellisesti lautakunnan kokouksissa.


Seurantalomakkeet


 Palosuojamaalarin, palosuojaustarkastajan ja teräsrakenteiden pintakäsittelyn tarkastajan pätevyyden uusimista varten on suoritettava työkohteiden asianmukainen kirjaus vähintään puolivuosittain ja osallistuttava myöhemmin ilmoitettavaan lyhyeen täydennyskoulutukseen. Työkohteiden kirjauksessa käytetään ao. lomakkeita:

Seurantalomake 2012 - Palosuojamaalari - Interactive
59 KB, päivitetty 22.6.2015
Seurantalomake 2012 - Palosuojaustarkastaja - Interactive
59 KB, päivitetty 22.6.2015

seurantalomake 2012- pintakasittelyn tarkastaja - interactive
92 KB, päivitetty 22.6.2015


Lomakkeet voi täyttää tietokoneella, tulostaa ja tallentaa omalle koneelle myöhempää käyttöä varten.

(HUOM! Valitettavasti  seurantalomakkeissa näkyy vielä käytöstä poistunut sähköpostiosoite try a rakennusteollisuus.fi, jota ei tule käyttää. )

Koulutukset


Palosuojamaalarin ja palosuojaustarkastajien koulutuksia ovat toistaiseksi hoitaneet AMIEDU helsingissä ja Jyväskylän aikuisopisto. Myös muut oppilaitokset voivat hakea lautakunnalta hyväksyntää kouluttajaksi. Näyttöjen vastaanottajat toimivat pätevyydenarviointilautakunnan mandaatilla.

Teräsrakenteiden pintakäsittelyn tarkastajan koulutuksia on toistaiseksi hoitanut Metropolia AMK.

Koulutuksista ilmoitetaan oppilaitosten sivuilla ja myös TRY:n sivuilla: koulutus