Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

Palosuojaus ja pintakäsittely

Palosuojamaalarin, palosuojatarkastajan ja teräsrakenteiden pintakäsittelyn tarkastajan pätevyydet

Teräsrakenneyhdistyksen hallitus on nimittänyt itsenäisen ja puolueettoman Palosuojamaalareiden, palosuojaustarkastajien ja teräsrakenteiden pinta-käsittelyn tarkastajien pätevyydenarviointilautakunnan
(MT-PALTK). Pätevyyshakemukset käsittelee lautakunnan sihteeri Teräsrakenneyhdistyksessä.

Teräsrakenneyhdistys ry suosittelee kaikille palosuojamaalaustöiden tilaajille vain päteviksi todettujen maalareiden käyttöä kaikissa tapauksissa. Teräsrakenneyhdistys ry ylläpitää kotisivuillaan listaa palosuojamaalareista, palosuojaustarkastajista ja pintakäsittelyn tarkastajista, joilla on voimassa oleva pätevyystodistus.

Pätevyysvaatimukset

Palosuojapätevyydet INFO 29102018
176 KB, päivitetty 29.10.2018
pintakasittelyn tarkastajan patevyysvaatimukset 2010-02-12
90 KB, päivitetty 22.6.2015

Pätevyystodistus on voimassa 4 vuotta ja sen hinta vuonna 2019 on 250 Eur + alv.

Pätevöitymiskoulutusta järjestää AMIEDU helsingissä. Kaksipäiväinen koulutus järjestetään keväisin ja syksyisin. Vuoden 2019 koulutusten ajankohdat ovat: 

  • Palosuojatarkastajat 28.-29.10.2019 
  • Palosuojamaalarit 30.-31.10.2019 


Arviointilautakunta koostuu eri organisaatioiden asiantuntijajäsenistä:

  • Jyri Outinen, Ramboll Finland Oy, puheenjohtaja
  • Sami Asikainen, Meyer Turku Oy
  • Juhani Korajoki, NOR-MAALI Oy
  • Mikko Malaska, Uusi Tampereen Yliopisto
  • Riikka Väätänen, Tikkurila Oy
  • Andrei Mukkonen, Teknos Oy
  • Jukka Lähde, FSP Finnish Steel Painting Oy
  • Suvi Papula, TRY (sihteeri)


Lautakunnan sihteeri ei ole lautakunnan varsinainen jäsen. 

Eettiset ohjeet

Pätevä palosuojamaalari ja palosuojatarkastaja sitoutuvat noudattamaan Teräsrakenneyhdistyksen Normitoimikunnan hyväksymiä eettisiä ohjeita:

eettisetohjeetpalosuojamaalareille070918
43 KB, päivitetty 22.6.2015

eettiset ohjeet palosuojamaalaustarkastajille 071009
36 KB, päivitetty 22.6.2015

Palosuojamaalari tai palosuojaustarkastaja, joka rikkoo näitä ohjeita vastaan, voidaan pätevyyden-arviointilautakunnan päätöksellä poistaa pätevyysrekisteristä.

Todetut pätevyydet

Hyvaksytyt Palosuojamaalarit 17 9 2019
104 KB, päivitetty 17.9.2019
Hyvaksytyt Palotarkastajat 10 6 2019
45 KB, päivitetty 10.6.2019
Hyväksytyt Pintakäsittelyn tarkastajat 17-9-2019
86 KB, päivitetty 17.9.2019


Hakemuslomakkeet

Pätevyyshakemus Teräsrakenteiden pintakäsittelyn tarkastaja 29092014
51 KB, päivitetty 16.6.2015
Uusintahakemus TERÄSRAKENTEIDEN PINTAKÄSITTELYN tarkastaja 29092014
50 KB, päivitetty 16.6.2015
Pätevyyshakemus Palosuojamaalari 29092014
48 KB, päivitetty 16.6.2015
Uusintahakemus Palosuojamaalari 29092014
48 KB, päivitetty 16.6.2015
Pätevyyshakemus Palosuojaustarkastaja 29092014
51 KB, päivitetty 16.6.2015

Uusintahakemus Palosuojaustarkastaja 29092014
50 KB, päivitetty 16.6.2015

Hakemukset lähetetään osoitteeseen: info a terasrakenneyhdistys.fi
tai: Teräsrakenneyhdistys/MT-PALTK, PL 381, 00131 Helsinki

Hakemukset ja pätevyyteen liittyvät asiat käsitellään luottamuksellisesti lautakunnan kokouksissa.

Seurantalomakkeet

Palosuojamaalarin, palosuojaustarkastajan ja teräsrakenteiden pintakäsittelyn tarkastajan pätevyyden uusimista varten on suoritettava työkohteiden asianmukainen kirjaus vähintään puolivuosittain ja osallistuttava myöhemmin ilmoitettavaan lyhyeen täydennyskoulutukseen. Työkohteiden kirjauksessa käytetään ao. lomakkeita:

Palosuojamaalarin pätevyyden ylläpitolomake
161 KB, päivitetty 2.5.2019
Palosuojaustarkastajan pätevyyden ylläpitolomake
152 KB, päivitetty 2.5.2019
Pintakäsittelyn tarkastajan pätevyyden ylläpitolomake
146 KB, päivitetty 2.5.2019

Lomakkeet voi täyttää tietokoneella, tulostaa ja tallentaa omalle koneelle myöhempää käyttöä varten.

Koulutukset

Palosuojamaalarin ja palosuojaustarkastajien koulutuksia ovat toistaiseksi hoitaneet AMIEDU helsingissä ja Jyväskylän aikuisopisto. Myös muut oppilaitokset voivat hakea lautakunnalta hyväksyntää kouluttajaksi. Näyttöjen vastaanottajat toimivat pätevyydenarviointilautakunnan mandaatilla.

Teräsrakenteiden pintakäsittelyn tarkastajan koulutuksia on toistaiseksi hoitanut Metropolia AMK.

Koulutuksista ilmoitetaan oppilaitosten sivuilla ja myös TRY:n sivuilla: koulutus