Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

OLKAS OhutLevyKattoAsentajien Sertifiointitoimikunta

Vuoden 2008 alussa perustettu Ohutlevykattoasentajien sertifiointitoimikunta (OLKAS) vastaa ohutlevykattoasentajien henkilösertifiointitoiminnan kehittämisestä ja ylläpidosta siten, että sertifiointi toteutetaan standardin SFS-EN ISO/IEC 17024
määrittelemällä tavalla.

Koulutus ja sertifikaatti liittyvät Opetushallituksen asettamiin Talonrakennusalan ammattitutkinnon perusteisiin (OPH:n määräys 30/011/2007) ja niillä voi osoittaa ammattitutkinno osaa 32§ Vesikattotyöt koskevan ammattitaitonsa. Ammattitaito osoitetaan tekemällä työmaaoloissa vesikattotyötä jollakin keskeisellä katemateriaalilla siinä laajuudessa, että tutkintosuorituksessa esiintyy vesikatteen alustan tekoa (aluskate ja ruoteet tai ponttilaudoitus), katteen asennus pääty- ja sivuräystään kohdalla sekä läpivienti. Ammattitaidon osoitukseksi ohutlevykaton osalta riittää VTT:n myöntämä voimassaoleva ohutlevykattoasentajien sertifikaatti.

Toimikunnan toiminnasta ja tehtävistä löytyy lisätietoa:

olkas toimintasaannot liitteet 091012
86 KB, päivitetty 22.6.2015

Toimintasääntöjen liite 3:
olkas liite 3 tyokohdepaivakirja
29 KB, päivitetty 22.6.2015


Toimikunta koostuu eri toimijoiden edustajista.

Toimikunnan jäsenet:

  • Pekka Yrjölä, TRY (pj)
  • Liisa Rautiainen, VTT
  • Jukka Torpakko, Rautaruukki Construction Oy
  • Markku Hiltunen, Siikaranta-opisto
  • Jouko Lamminen, Rakennustarkastusyhdistys, RTYToimikunnan jäsenet ovat vaitiolovelvollisia luottamuksellisista asioista.

Sertifiointi


Sertifiointia hoitaa VTT.
Ohjeet ja hakemuslomakkeet löytyvät:VTT
Lisätietoja: Liisa Rautiainen, VTT puh. 020 722 111 (keskus)

Eettiset ohjeet


Sertifikaatin hakija sitoituu noudattamaan ohutlevykattoasentajille annettuja eettisiä ohjeita:

eettiset ohjeet ohutlevykattoasentajille 090319
39 KB, päivitetty 22.6.2015

Ohutlevykattoasentaja, joka rikkoo ohjeita vastaan, voidaan Ohutlevykattoasentajien sertifiointi-toimikunnan (OLKAS) päätöksellä poistaa sertifioitujen henkilöiden luettelosta.

Koulutukset


Ohutlevykattoasentajien sertifikaattivaatimuksiin kuuluvaa koulutusta antavat tällä hetkellä seuraavat oppilaitokset:


Amiedu, Helsinki
Yhteyshenkilö: Pasi Ollikainen, puh. 0400 997 480