Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

TRY Mastojaosto

Mastojaoston tehtävänä on mastoihin liittyvän T&K-toiminnan koordinointi ja ohjaus.

Mastojaoston keskeisimpänä tehtävä on ollut laatia standardien SFS-EN 1993-3-1 ja SFS-EN 1993-3-2 kansalliset liitteet ja niiden revisiot ympäristöministeriön julkaistavaksi.

 Ensimmäisenä konkreettisena ohjeena laaditaan ohjeet mastojen tilaamisen yhteydessä tarvittavista lähtötiedoista ja toisena ohjeena mastojen suunnitteluperusteet ja yleisohjeet, kun vanhoihin mastoihin tehdään korjauksia ja/tai muutoksia. 

Mastojaoston kokoonpano 2015

 • Maunu Penttinen, Trimasto Oy, puheenjohtaja
 • Mika Hirviniemi, Digita Oy, varapuheenjohtaja
 • Pekka J. Riisiö, Finnmast Oy
 • Pekka Siitonen, Krado Oy
 • Tapio Honkala, Mafi Oy
 • Timo Friman, Aerial Oy
 • Timo Pälli, MastCraft Oy
 • Eero Koskimies, Kaisanet Oy
 • Olli Seppälä, MastCraft Oy
 • Veikko Numminen, TRY, sihteeri
 • Jouko Kouhi, TRYMastopäivä 24.9.2013
Paikka: Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, Vantaa
Yhteyshenkilö: Seppo Taipale, 044 722 8253, seppo.taipale a teleprikaati.fi
Mastopäivä 24.9.2013.pdf

177KB, päivitetty 13.6.2013

Mastopäivä 24.9.2013


Ilmaiset julkaisut:


Mastot_Lähtötietotaulukko 15.6.2011.doc
114KB, päivitetty 2.9.2011
TRY:n Mastojaoston ohjeet 15.6.2011.pdf
20KB, päivitetty 7.6.2011
Vanhat Mastot 15.6.2011.pdf
19KB, päivitetty 7.6.2011
Mastojen jäähavaintotaulukko.xlsx
33KB, päivitetty 15.10.2012


Mastolaskelmien sisältö
38KB, päivitetty 11.9.2013