Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

TRY Kansalliset asiantuntijaryhmät

Asiantuntijaryhmissä puhutaan käytännön asioista

Jäsenet ovat Teräsrakenneyhdistyksen tärkein voimavara ja olemassaolon perusta. Kun jäsenet toimivat eri rakentamisen osa-alueilla, antavat kansalliset asiantuntijaryhmät jäsenille erinomaisen väylän vaikuttaa juuri itseään kiinnostaviin asioihin. Teräsrakenneyhdistyksessä toimii seuraavat asiantuntijaryhmät:  infraryhmä, runkoryhmä, pintakäsittelyryhmä, paloryhmä,  Rosteri-ryhmä, ECCS-ryhmä sekä yhdessä Betoniyhdistyksen kanssa liittorakenneryhmä. Tuorein asiantuntijaryhmä on opetus- ja koulutusryhmä, jossa kotimaiset alan opettajat kokoontuvat kehittämään yhdessä opetus- ja koulutustoimintaa. 

Ryhmistä aktiivisesti tällä hetkellä toimivat:

Infraryhmä

Pintakäsittelyn asiantuntijaryhmä

Runkoryhmä

Näiden lisäksi yhdistyksessä on normitoimikunta ja erilaisia toimikuntia pätevyyksien arvioimiseksi. Toiminnan sisällöstä ja resurssoinnista päättävät mukana olevat yritykset. Kansalliset asiantuntijaryhmät ovat perustaneet toimintasuunnitelmansa  hyvin konkreettisiin käytännön asioihin. Oman osa-alueen tutkimuksen, kehitystoiminnan, koulutuksen, viestinnän ja vaikuttamisen koordinointi ja ohjaus perustuvat siis alan arkipäivän tuntemukseen ja sieltä lähteviin tarpeisiin.

Normitoimikunta