Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

TRY Kansalliset asiantuntijaryhmät

Asiantuntijaryhmissä puhutaan käytännön asioista

 

Jäsenet ovat Teräsrakenneyhdistyksen tärkein voimavara ja olemassaolon perusta. Kun jäsenet toimivat eri rakentamisen osa-alueilla, antavat kansalliset asiantuntijaryhmät jäsenille erinomaisen väylän vaikuttaa juuri itseään kiinnostaviin asioihin. Vuonna 2019 Teräsrakenneyhdistyksessä toimii seuraavat asiantuntijaryhmät:  infraryhmä, runkoryhmä, pintakäsittelyryhmä, paloryhmä,  Rosteri-ryhmä, ECCS-ryhmä sekä yhdessä Betoniyhdistyksen kanssa liittorakenneryhmä. Tuorein asiantuntijaryhmä on opetus- ja koulutusryhmä, jossa kotimaiset alan opettajat kokoontuvat kehittämään yhdessä opetus- ja koulutustoimintaa. 


 
Näiden lisäksi yhdistyksessä on normitoimikunta ja erilaisia toimikuntia pätevyyksien arvioimiseksi. Toiminnan sisällöstä ja resurssoinnista päättävät mukana olevat yritykset. Kansalliset asiantuntijaryhmät ovat perustaneet toimintasuunnitelmansa  hyvin konkreettisiin käytännön asioihin. Oman osa-alueen tutkimuksen, kehitystoiminnan, koulutuksen, viestinnän ja vaikuttamisen koordinointi ja ohjaus perustuvat siis alan arkipäivän tuntemukseen ja sieltä lähteviin tarpeisiin.