Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

TRY Jaostot

Jaostoissa puhutaan käytännön asioista

 

Jäsenet ovat Teräsrakenneyhdistyksen tärkein voimavara ja olemassaolon perusta. Kun jäsenet toimivat eri rakentamisen osa-alueilla, antavat yhdistyksen jaostot jäsenille erinomaisen väylän vaikuttaa juuri itseään kiinnostaviin asioihin. Vuoden 2018 Teräsrakenneyhdistyksessä toimii seuraavat jaostot:  infrajaosto, mastojaosto, ympäristöjaosto, pintakäsittelyjaosto, palojaosto, suunnittelu- ja toteutusjaosto,  Rosteri-jaosto, ECCS-jaosto sekä yhdessä Betoniyhdistyksen kanssa liittorakennejaosto. Tuorein jaosto on opetus- ja koulutusjaosto, jossa kotimaiset alan opettajat kokoontuvat kehittämään yhdessä opetus- ja koulutustoimintaa. 


 
Näiden lisäksi yhdistyksessä on normitoimikunta ja erilaisia toimikuntia pätevyyksien arvioimiseksi. Toiminnan sisällöstä ja resurssoinnista päättävät mukana olevat yritykset. Jaostot ovat perustaneet toimintasuunnitelmansa  hyvin konkreettisiin käytännön asioihin. Oman osa-alueen tutkimuksen, kehitystoiminnan, koulutuksen, viestinnän ja vaikuttamisen koordinointi ja ohjaus perustuvat siis alan arkipäivän tuntemukseen ja sieltä lähteviin tarpeisiin.