Yhteystiedot Jäsensivut

Hakutulokset

Ympäristöministeriön uudet ohjeet koskien teräsrakenteita on julkaistu(Uutinen)
Ympäristöministeriö on päivittänyt Rakentamismääräyskokoelmaa merkittäviltä osin. Teräsrakentamista ja liittorakenteita koskevien ohjeiden...

SSAB julkistaa ympäristötietoisimman rakentamisen ulkokäyttökohteisiin tarkoitetun tuotevalikoiman(Uutinen)
ilmoittanut julkaisevansa ympäristötietoisimman rakentamisen ulkokäyttökohteisiin tarkoitetun tuotevalikoiman, joka koostuu korkealaatuisista...

Rakenteiden suunniteltu käyttöikä(Sivu)
Lisäksi suunnittelijan on ympäristöministeriön asetuksessa kantavista rakenteista 8§ mukaan määriteltävä ympäristö-olosuhteita kuvaavat rasitu...

Teräsrakennepäivä(Sivu)
16.30 alkaen Rakentamisen ympäristövaikutukset, Pekka Vuorinen, Ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RY 7 Esitys Vuorinen Hybrit-Fossiilivapaa ...

Vaikuttaminen(Sivu)
hyväksi ja vakaan toimintaympäristön takaamiseksi. Yhdistys on arvostettu asiantuntija laadittaessa rakentamista koskevia ohjeita ja standarde...

Rakentamisen ohjeet(Sivu)
Lumikuormat4 Lumikuormat4 Ympäristöministeriön asetuksessa 6/16 on esitetty käytettävä lumikuorman minimiarvo maanpinnalla. Rakennuksen mitoit...

Lausuntopyyntö rakenteiden lujuutta ja vakautta koskevista kansallisista valinnoista ja rakentamismääräyskokoelman osista.(Uutinen)
Ehdotukset ympäristöministeriön asetuksiksi, rakentamismääräyskokoelman luonnokset sekä niihin liittyvät perustelut ovat nyt luettavissa j...

Energiapaalut tuottavat kestävää, kustannustehokasta lähienergiaa (Uutinen)
staa kiinteistön arvoa ja ympäristötehokkuus vuokrausastetta.Energiapaalujen hyödytKustannus-, ympäristö- ja elinkaariteh...

SSAB:n Raahen tehtaalla vähennetään päästöjä askel kerrallaan(Uutinen)
o vaihdettu polttoaineita ympäristöystävällisempiin, testattu biohiiltä masuunin raaka-aineena ja tehty investointeja, joilla on ollut päästöj...

Vuoden 2019 Teräsrakennepalkinto(Uutinen)
hiilijalanjäljen ja muun ympäristökuorman vähentämiselle kuvaa, että aiemman itäkatsomon katoksen teräksiset tukirakenteet voitiin hyödyntää...

KUTSU: Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 TYÖPAJA 1 (Uutinen)
tiekartasta yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa ja käynnisti marraskuussa 2019 Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -selvityksen. Konsul...

Koulutus teräsrakenteiden korroosiosuojauksesta(Tapahtuma)
tä korroosiosuojauksesta, ympäristöolosuhteiden luokittelun, rakenteen suunnitteluun liittyviä näkökohtia, pintatyypit ja pinnan esikäsittely...

Yhteistyökumppanit(Sivu)
ojekteihin keskittynyttä. Ympäristöministeriö CEN - European Committee for Standardization Väylävirasto Metsta - Metalliteollisuuden Standardo...

Tavoitteet(Sivu)
ssa ja reagoidaan toimintaympäristön lisävaatimuksiin toimintavuoden aikana....

Jäsenyys(Sivu)
essä rakentamisen toimintaympäristöön. Jäsenyys on myös hyvä väylä saada näkyvyyttä ja korostaa yrityksen imagoa metallirakentamisen huippuosa...

Toiminta(Sivu)
  infraryhmä, mastoryhmä, ympäristöryhmä, pintakäsittelyn asiantuntijaryhmä, paloryhmä, t&k-ryhmä,  Rosteri-ryhmä, Opetusalan asiantuntijaryhm...

Jäsenet(Sivu)
essä rakentamisen toimintaympäristöön. Jäsenyys on myös hyvä väylä saada näkyvyyttä ja korostaa yrityksen imagoa metallirakentamisen huippuosa...

Ammattilaisjäsenet(Sivu)
lsingin kaupungin kaupunkiympäristö Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän koulutusyhtymä Gradia Kaakkois-Suo...

Mastoaiheisia artikkelita(Sivu)
elita Katso kuinka maston ympäristöä on elävöitetty Lappeenrannassa: Mariannepuisto Maailman korkein harustettu masto, 628.8 m, sijaitsee Pohj...

Teräsrakennepalkinto(Sivu)
ja ottaa vahvan yhteyden ympäristöönsä. Tilan draama syntyy Oodissa rakenteen uskomattomuudesta, kun kantavaa rakennetta on näkyvissä vain vä...

Standardit, määräykset ja ohjeet(Sivu)
Concern for Authorisation Ympäristöministeriö Liikenneviraston SILKO-ohjeet PSK-standardeja voi tilata PSK Standardisoinnista TUKES: Teollisuu...

Uudet FISE pätevyyslomakkeet julkistettu(Uutinen)
on laissa, asetuksissa ja ympäristöministeriön ohjeissa esitetyt kelpoisuusvaatimukset. Jotta todettu pätevyys takaa suunnittelun ja työnjohdo...

DNB-toimistorakennus voitti Euroopan teräsrakentamisen palkinnon(Uutinen)
at estetiikka, tekniikka, ympäristö ja taloudellisuus. Norska Stålforbund, eli Norjan teräsrakenneyhdistys, ilmoitti DNB A -rakennuksen e...

Peikko investoi Suomessa yli 4 miljoonaa euroa Deltapalkki-tuotannon teknologiaan ja toimistotilojen laajennukseen(Uutinen)
östömme tyytyväisyyden työympäristöönsä ja saada korkeatasoiset tilat joissa voimme isännöidä asiakkaitamme” kertoo Peikko Group Oy:n toimistu...

Vuoden teräsrakenne on OPn uusi kotipesä(Uutinen)
isaalta monimuotoiseen työympäristöön, jossa on erilaisia vyöhykkeitä. Sieltä löytyy kohtaamis- ja vetäytymistiloja sekä perinteisiä työpistei...

Vuoden Teräsrakenne sai myös Rakentamisen Ruusu 2015 -palkinnon.(Uutinen)
ta Helsingin rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä. Rakentamisen Ruusun avulla rakennuslautakunta ja Helsingin kaupungin rakennusvalvont...

Nollaenergiarakentaminen(Uutinen)
nergiarakentaminen - Mitä Ympäristöministeriön lausuntokierrokselle antamat lähes nollaenergiarakentamisen määräykset tarkoittaisivat? Katso A...

Huoli laajarunkoisten hallien suunnitelmista ja toteutuksesta(Uutinen)
s oli aktiivisesti mukana Ympäristöministeriön hankkeessa, jonka lopputuloksena eduskunta antoi 1.4.2015 lain laajarunkoisten rakennusten rake...

Teräsmies 15.-16.3.2017(Uutinen)
ankohtaisiin asioihin mm. Ympäristöministeriön uudet ohjeet ja niiden tuomat muutokset sekä esimerkkien kautta tutustuen lakiin laajarunkoiste...

Positiivisia uutisia standardisointimaailmasta(Uutinen)
isuudesta, yliopistoista, ympäristöministeriö, ilmoitettuja laitoksia. K103 puheenjohtaja ja sihteeri ovat yleensä olleet TRY:n edustajia.&nbs...

Teräsrakennepäivä 21.11.2017 - muista ilmoittautua(Uutinen)
n vuoden teema on Ympäristöetua Teräksellä. ...

Vahanen Suunnittelupalvelut Oy TRY:n jäseneksi(Uutinen)
pintakäsittelytietoineen, ympäristöasiantuntijat sekä kestävän kehityksen asiantuntijatLisätietoja:...

Keskustakirjasto Oodi on vuoden 2018 Teräsrakenne(Uutinen)
ja ottaa vahvan yhteyden ympäristöönsä. Tilan draama syntyy Oodissa rakenteen uskomattomuudesta, kun kantavaa rakennetta on näkyvissä vain vä...

ÅF ja Pöyry yhdistyvät(Uutinen)
tonmuutoksen haitallisten ympäristövaikutusten torjumisessa. Pöyryn ja ÅF:n juuret ovat syvällä pohjoismaisessa tutkijayhteisössä, yliopistois...

Koulutustilaisuus teräsrakenteiden korroosiosuojauksesta(Uutinen)
tä korroosiosuojauksesta, ympäristöolosuhteiden luokittelun, rakenteen suunnitteluun liittyviä näkökohtia, pintatyypit ja pinnan esikäsittely...

Uudistettu Rakenteiden lujuus ja vakaus 2019(Uutinen)
Ympäristöministeriö on julkaissut uudistetun version Teräsrakenteiden ohjeista.Uusi Rakenteiden lujuus ja vakaus 2019 on päivätty 3...

Uudistettu Palosuojamaalaus julkaisu(Uutinen)
tu versio on yhteensopiva Ympäristöministeriön uuden lujuus ja vakaus -ohjeen kanssa. Julkaisussa esitetään palosuojamaalauksen to...

Koronatietoa rakentajille(Uutinen)
Ympäristöministeriö on avannut koronavirus-sivun tiedottaakseen rakentajia ajankohtaisista aiheista. Sivua päivitetään säännöllisesti viim...

Eurokoodi - suunnittelun perusteet ja rakenteiden kuormat (AEL)(Tapahtuma)
etään eurokoodeja yhdessä ympäristöministeriön vahvistamien kansallisten liitteiden kanssa. Tässä seminaarissa perehdytään eurokoodeihin 0 (EN...

EC4 Liittorakennekoulutus(Tapahtuma)
a SFS-EN 1994 sekä näiden ympäristöministeriön sivuilta löytyvät kansalliset liitteet, hyvä olla mukana...

Teräsmies 2018(Tapahtuma)
ry2. Ympäristöministeriön uudet ohjeet ja määräykset3. Palosuojaohjeet ja toiminnallisen palomitoituksen...

Palomääräyskoulutus, Helsinki(Tapahtuma)
Ympäristöministeriön uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta tuli voimaan 1.1.2018. Asetuksen lähtökohtana on aiemman (RakMK E1) muka...

Palomääräyskoulutus, Tampere(Tapahtuma)
Ympäristöministeriön uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta tuli voimaan 1.1.2018. Asetuksen lähtökohtana on aiemman (RakMK E1) muka...

Palomääräyskoulutus(Tapahtuma)
Ympäristöministeriön uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta tuli voimaan 1.1.2018. Asetuksen lähtökohtana on aiemman (RakMK E1) muka...

Kierrätys(Sivu)
Teräksen kierrättäminen Terästä kierrätetään enemmän kuin kaikkia muita materiaaleja yhteensä. Teräs on maailman kierrätetyin materiaali. Terä...

Ilmaiset julkaisut ja lopputyöt(Sivu)
Ilmaiset julkaisut ja lopputyöt -------------------------------------------------------- Kantavien teräsrakenteiden oletettuun palonkehityksee...