Yhteystiedot Jäsensivut

Hakutulokset

sfs-en_1090_faq-palsta(Sivu)
teräsrakennekokoonpanojen CE-merkintä Osa 2 Teräsrakenteiden toteutus ovat julkaistu ja käyttöönotettu konepajoilla, suunnittelijoilla sekä vi...

Standardit, määräykset ja ohjeet(Sivu)
2944 std päivitykset 2018 SFS-EN 1090-1 ja -2 pintakäsittelyn kannalta ja CE merkintä standardit SFS-EN 1090-1 ja SFS-EN 1090-2 pintakäsittely...

TEP-Seminaari lokakuussa 2015-Teräsrakentamisen Eurooppalaiset Pelisäännöt– suunnittelu ja toteutus(Uutinen)
än pelkästään standardien SFS-EN 1090-1 ja SFS-EN 1090-2 käyttöön. TEP -projektiin sisältyi kaikkiaan yksitoista työkohdetta (Work package: WP...

Myytävät julkaisut(Sivu)
TRY:n jäsenet: 70 € ECCS CE-merkintäopas Oppaassa esitetään yleisesti standardin EN 1090-1 mukaisessa CE-merkinnässä esitettävistä ominaisuuk...

Ruostumaton teräs(Sivu)
uostumattomien tuotteiden CE-merkintä ja toteuttaminen SFS-EN 1090 osat 1 ja 2 - Konsultointi Projektin vastuullinen "rosteriasiamies" Pekka Y...

Huoli laajarunkoisten hallien suunnitelmista ja toteutuksesta(Uutinen)
itustasoilmoitus (DoP) ja CE-merkintä standardin EN 1090-1 mukaisesti. Ulkopuolista asiantuntijalausuntoa kantavien ja/tai jäykistävien...

Rakenteiden suunniteltu käyttöikä(Sivu)
käyttöikä   on standardin SFS-EN 1990 määritelmän mukaan: "oletettu ajanjakso, jolloin rakennetta tai sen osaa on määrä käyttää aiottuun tarko...

Teräspinnan esikäsittely(Sivu)
öaste esitys Standardeja: SFS-EN 12944-4 SFS-ISO 8501-,1- , 3 SFS-EN ISO 8503-2 SFS-EN 1090-2...

Normikortit(Sivu)
laadunhallinta standardin SFS-EN 1090-2 mukaisesti: TRY Normkikortti 22 rev 1 0 (3) Hitsausliitosten laadunvarmistus ohjeiden B7 mukaan: TERÄS...

TRY Mastojaosto(Sivu)
ollut laatia standardien SFS-EN 1993-3-1 ja SFS-EN 1993-3-2 kansalliset liitteet ja niiden revisiot ympäristöministeriön julkaistavaksi. Ensi...

TRY Mastojaosto(Sivu)
ollut laatia standardien SFS-EN 1993-3-1 ja SFS-EN 1993-3-2 kansalliset liitteet ja niiden revisiot ympäristöministeriön julkaistavaksi.  Ens...

Koulutustapahtuma kantavien teräsrakenteiden oletettuun palonkehitykseen perustuvasta mitoituksesta(Uutinen)
udesta sekä standardeihin SFS-EN 1991-1-2 ja SFS-EN 1993-1-2. Tarkempaa tietoa päivän sisällöstä ja ohjelmasta sekä ilmoittautumisohjee...

Koulutustilaisuus teräsrakenteiden korroosiosuojauksesta(Uutinen)
estomaalauksen standardin SFS-EN ISO 12944 muutoksia ja uudistuksia. Toisena aiheena on teräsrakenteiden kuumasinkityksen viimeaikainen kehity...

EC4 Liittorakennekoulutus(Tapahtuma)
yn, on ainakin standardit SFS-EN 1990 ja SFS-EN 1994 sekä näiden ympäristöministeriön sivuilta löytyvät kansalliset liitteet, hyvä olla mukana...

Eurocode 3 koulutus(Tapahtuma)
lu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2016 - 2017. Kurssi toimii osana teräsrakennesuunnittelijoiden pätev...

Koulutus teräsrakenteiden korroosiosuojauksesta(Tapahtuma)
estomaalauksen standardin SFS-EN ISO 12944 muutoksia ja uudistuksia sekä teräsrakenteiden kuumasinkitystä. Luennoitsijoina toimivat Juha Kilpi...

Standardisointi(Sivu)
ousten standardisointi ja CE-merkintä) toimintaan Suomen edustajana metallisten katteiden osalta CEN:n komiteoissa laaditut standardiehdotukse...

Ohutlevykattoasentajat (Sivu)
ti toteutetaan standardin SFS-EN ISO/IEC 17024 määrittelemällä tavalla. Koulutus ja sertifikaatti liittyvät Opetushallituksen asettamiin Talon...

Kommentit standardeihin(Sivu)
ointi on jo päättynyt: EN 1090-1 , kommentit viimeistään 2.10.2015, pekka.yrjola@tryry.fi EN 1090-2 , kommentit viimeistään 2.10.2015, pekka.y...

Eurocode koulutus(Sivu)
lu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja niiden kansallisten liitteiden mukaan. Kurssi soveltuu teräsrakenteiden parissa toimiville suunnittel...

Käynnissä olevat projektit(Sivu)
tössä extranet-sivuilla.  SFS-EN 1090 FAQ palsta Palosuojamaalausohjeen 2017 päivittäminen (Palojaosto) Teräsrakenteiden työnjohdon koulutukse...

Eurocode 3-koulutus v. 2015 - 2016(Uutinen)
lu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2015 - 2016...

Eurocode 3 koulutus(Uutinen)
lu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2016 - 2017. Kurssi toimii osana teräsrakennesuunnittelijoiden pätevö...

1090 – mitä suunnittelijan tulee tietää (AEL)(Tapahtuma)
et esitetään standardissa SFS-EN 1090-2 + A1. Tule kuulemaan, mitä suunnittelijan tulee tietää 1090-standardeista ja miten suunnittelijan vali...