Yhteystiedot Jäsensivut

Hakutulokset

Standardit, määräykset ja ohjeet(Sivu)
Standardit, määräykset ja ohjeet Linkkejä Lyhyt yhteenveto standardin ISO 12944 päivityksistä 2018: ISO 12944 std päivitykset 2018 SFS-EN 1090...

Standardisointi(Sivu)
Eurooppalainen standardisointijärjestelmä Standardisoinnissa käytetyt lyhenteet: Teräsrakenneyhdistys on mukana kehittämässä Eurocode standard...

Standardisointi(Sivu)
Standardien ja ohjeiden kehittäminen Eurocode standardit   Teräsrakenneyhdistys osallistuu aktiivisesti metallirakenteita koskevien eurooppala...

Positiivisia uutisia standardisointimaailmasta(Uutinen)
rEN 1993-1-1 ensimmäiseen standardiehdotukseen ns. first draftiin. TRY laati pääasiallisesti kommenttivastaukset, jotka sitten...

Standardi prEN 1090-2:2017 kommenttikierroksella(Uutinen)
Standardi prEN 1090-2:2017 on jäsenvaltioiden lausuntokierroksella. Lausuntokierros on alkanut tammikuun 2017 alussa. Kommentit s...

Standardin ISO 12944 päivitykset(Uutinen)
Standardia ISO 12944 on päivitetty vuonna 2018.TRY Pintakäsittelyjaoston sivuilla esitetään lyhyt yhteenveto päivityksistä...

TRY webinaari 19.5.2020 klo 9:00-12:00 aiheesta Teräsrakentamisen säädökset: nykytila ja näkymät(Uutinen)
unnittelun ja toteutuksen standardisoinnin ja ohjeiden kehitystyöstä ja nykyisestä tilanteesta. Tiivis, kolmetuntinen koulutus on suunnattu te...

TRY Sertifikaatit(Sivu)
toimikunta TRY/NT myöntää standardiin SFS 7030 perustuvia vapaaehtoisia hyväksyntöjä, TRY sertifikaatti, tuoteryhmälle ”tehdasvalmisteiset kan...

Rakenteiden suunniteltu käyttöikä(Sivu)
uunniteltu käyttöikä   on standardin SFS-EN 1990 määritelmän mukaan: "oletettu ajanjakso, jolloin rakennetta tai sen osaa on määrä käyttää aio...

Koulutus EN 1090 uudistuksista 18.12.2018(Uutinen)
Uudistunut standardi EN 1090-2 ja uusi EN1090-418.12.2018 klo 12.30-15.00, Helsinki, Messukeskus SiipiTeräsr...

Lisää koulutusta EN 1090 uudistuksista 15.1.2019(Uutinen)
Uudistunut standardi EN 1090-2 ja uusi EN 1090-415.1.2019 klo 12:30 - 15:00, Helsinki, Messukeskus SiipiTeräsrakentam...

Koulutus EN 1090 uudistuksista(Tapahtuma)
Uudistunut standardi EN 1090-2 ja uusi EN 1090-4 (2018)18.12.2018 klo 12.30-15.00, Helsinki, Messukeskus Siipi...

Teräsrakentamisen säädökset: nykytila ja näkymät(Tapahtuma)
unnittelun ja toteutuksen standardisoinnin ja ohjeiden kehitystyöstä ja nykyisestä tilanteesta. Tiivis, kolmetuntinen koulutus on suunnattu te...

Teräsrakentamisen säädökset: nykytila ja näkymät(Tapahtuma)
unnittelun ja toteutuksen standardisoinnin ja ohjeiden kehitystyöstä ja nykyisestä tilanteesta. Tiivis, kolmetuntinen koulutus on suunnattu te...

Koulutus EN 1090 uudistuksista(Tapahtuma)
srakentamisen toteutuksen standardi EN 1090-2 uudistui kesällä 2018 ja uutena julkaistiin standardi EN1090-4. Teräsrakenneyhdistyksen j...

EN 1993-1-4 Ruostumattomien terästen suunnittelusäännöissä havaittu turvallisuuspuute(Uutinen)
EN/TC 250/SC3 on todennut standardia EN 1993-1-4 (Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-4: Yleiset säännöt. Ruostumattomia teräksiä...

Koulutus teräsrakenteiden korroosiosuojauksesta(Tapahtuma)
korroosionestomaalauksen standardin SFS-EN ISO 12944 muutoksia ja uudistuksia sekä teräsrakenteiden kuumasinkitystä. Luennoitsijoina toimivat...

Yhteistyökumppanit(Sivu)
- European Committee for Standardization Väylävirasto Metsta - Metalliteollisuuden Standardointiyhdistys SFS - Suomen Standardisoimisliitto P...

Normikortit(Sivu)
Hitsauksen laadunhallinta standardin SFS-EN 1090-2 mukaisesti: Teräsnormikortti 22 2020 Hitsausliitosten laadunvarmistus ohjeiden B7 mukaan: T...

sfs-en_1090_faq-palsta(Sivu)
ylläpitämään FAQ-listaan. Standardit SFS-EN 1090 osat 1 ja 2 Osa 1 Tehdasvalmisteisten teräsrakennekokoonpanojen CE-merkintä Osa 2 Teräsrakent...

Myytävät julkaisut(Sivu)
luperusteet sekä Eurocode-standardien EN 1993 mukaiset rakenneosien ja liitosten kestävyystarkastelut ja mitoitus. Lisäksi siinä käsitellään e...

Teräsrakentamisen T&K-päivät 2016(Sivu)
, Teräsrakenneyhdistys ry Standardin EN 1993 revisio tilanne ja kehitysnäkymät Veikko Numminen, Teräsrakenneyhdistys ry Standardin EN 1090 til...

Tuotehyväksynnät(Sivu)
eivät kuulu harmonisoidun standardin (jonka siirtymäaika on päättynyt) soveltamisalaan. Varmennettuja käyttöselosteita ei myönnetä 1.7.2013 jä...

TRY Pintakäsittelyn asiantuntijaryhmä(Sivu)
osiokoe 2020-01-Muutokset standardissa SFS-EN ISO 12944-6 2019-04 Keinotekoista patinaa 2019-03 Galfan-pinnoite 2019-02 Laadukas pintakäsittel...

EC-4 Liittorakenteet kurssi 16-17.9.2015(Uutinen)
5 Ovatko eurokoodistandardit sinulle tuttuja? Nyt sinulla on mahdollisuus päivittää osaamista EC-4-kurssilla. Kurssi antaa betoni-...

TRY etsii riveihinsä teräsrakentamisen erikoisasiantuntijaa(Uutinen)
n rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä ylläpitämällä näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä. Lisäksi osall...

Teräsrakenneyhdistys hakee erikoisasiantuntijaa(Uutinen)
ävä on osallistuminen standardia ”EN1090 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus” koskevan kehitystyön seurantaan ja ko. toiminnan koordino...

Koulutustilaisuus teräsrakenteiden korroosiosuojauksesta(Uutinen)
korroosionestomaalauksen standardin SFS-EN ISO 12944 muutoksia ja uudistuksia. Toisena aiheena on teräsrakenteiden kuumasinkityksen viimeaika...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus(Tapahtuma)
teutus -kurssi noudattaen standardin EN 1090-2 sisältöä. Kurssi soveltuu myös teräsrakenteiden suunnittelijoille. Tavoitteena on antaa osallis...

EC4 Liittorakennekoulutus(Tapahtuma)
liittorakenteita eurokoodistandardin EC 4 mukaisesti. Jotta kurssista saa täyden hyödyn, on ainakin standardit SFS-EN 1990 ja SFS-EN 1994 sekä...

Eurocode 3 koulutus(Tapahtuma)
n suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2016 - 2017. Kurssi toimii osana teräsrakennesuunnittelij...

Teräsalan yritykset(Sivu)
utaan mm. Eurooppalaiseen standardien kehitykseen ja määräysten valmisteluun. Samalla kotimainen teollisuus pitää huolen kilpailukyvystään tie...

TRY(Sivu)
n rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä ylläpitämällä näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä. TRY esittely ...

Toiminta(Sivu)
n rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä ylläpitämällä näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä. Teräsrakenney...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus(Sivu)
a rakennusluvat - EN 1090 standardit: Teräskokoonpanojen CE-merkintä EN 1090-1, teräsrakenteiden toteutus EN 1090-2 ja EN 1090-4 - Kantavien r...

Kierrätys(Sivu)
kentamisen eurooppalaiset standardit: http://portailgroupe.afnor.fr/public_espacenormalisation/centc350/standards_overview.html https://www.ra...

Eurocode koulutus(Sivu)
ja mitoitus SFS-EN 1993 -standardien ja niiden kansallisten liitteiden mukaan. Kurssi soveltuu teräsrakenteiden parissa toimiville suunnittel...

Maalaus(Sivu)
ologioilla on omat testausstandardit ja -käytännöt. Maalisysteemi ja maalausmenetelmä valitaan käyttökohteen ja sen asettamien vaatimusten per...

11.12. Kehdosta kehtoon vai kehdosta hautaan?(Sivu)
mällä elinkaariarviointia standardien kuten esimerkiksi EN 15978 mukaisesti. Terästeollisuus käyttää kaikkien elinkaarivaiheiden mukaista arvi...

TEP-Seminaari lokakuussa 2015-Teräsrakentamisen Eurooppalaiset Pelisäännöt– suunnittelu ja toteutus(Uutinen)
kun siirrytään pelkästään standardien SFS-EN 1090-1 ja SFS-EN 1090-2 käyttöön. TEP -projektiin sisältyi kaikkiaan yksitoista työkohdetta (Work...

Eurocode 3-koulutus v. 2015 - 2016(Uutinen)
n suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2015 - 2016...

Thermisol Sandwich elementin tuotehyväksyntä(Uutinen)
Standardin SFS 7030 mukainen kantava ja eristävä metalliohutlevypintainen sandwich-elementti on saanut TRY:n tuotehyväksynnän 17...

Huoli laajarunkoisten hallien suunnitelmista ja toteutuksesta(Uutinen)
itus (DoP) ja CE-merkintä standardin EN 1090-1 mukaisesti. Ulkopuolista asiantuntijalausuntoa kantavien ja/tai jäykistävien rakennesuun...

Teräsrakenneyhdistyksessä lisää osaamista(Uutinen)
on vuosikymmenien kokemus standardisoinnista ja teräsrakentamisesta Rautaruukin palveluksessa. Myös useimmille tutussa Rakenneputket-käsikirja...

Eurocode 3 koulutus(Uutinen)
n suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2016 - 2017. Kurssi toimii osana teräsrakennesuunnittelijo...

Vielä voit ilmoittautua Teräsmies 2019 -tapahtumaan!(Uutinen)
htaisista aiheista, kuten standardin EN 1090-2 muutokset sekä uusi EN 1090-4, käynnissä oleva toiminnallista palomitoitusta käsittelevä ALOHA-...

Uudistettu Rakenteiden lujuus ja vakaus 2019(Uutinen)
tää varsinkin toteutuksen standardien EN1090-2 ja EN1090-4 vaatimia muutoksia. Myös muita uudistuksia on mukana. Lisätietoja YM si...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus 18.-20.9.2019(Uutinen)
aa osallistujille valmius standardin EN 1090-2 mukaiseen työnjohtotoimintaan. Kurssi on FISE:n hyväksymä ja se hyväksytään osaksi Teräsrakente...

1090 – mitä suunnittelijan tulee tietää (AEL)(Tapahtuma)
set vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 1090-2 + A1. Tule kuulemaan, mitä suunnittelijan tulee tietää 1090-standardeista ja miten suunni...

EC-4 Liittorakenteet -kurssi(Tapahtuma)
liittorakenteita eurokoodistandardin EC-4 mukaisesti. Kurssin ohjelma, hinta ja muut tiedot oheisesta liitteestä...

Teräsmies 2019(Tapahtuma)
naarin, jossa aiheina mm. standardiin 1090-2 tulleet muutokset 2018. Paluumatka Tukholmasta Helsinkiin lentäen. Tervetuloa mukaan!...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus 2019(Tapahtuma)
akennusluvat- EN 1090 standardit: Teräskokoonpanojen CE-merkintä EN 1090-1, teräsrakenteiden toteutus EN 1090-2 ja EN 1090-4- Kantavie...

Eurocode 3 -koulutus 2019-2020(Tapahtuma)
ja mitoitus SFS-EN 1993 -standardien ja niiden kansallisten liitteiden mukaan. Kurssi järjestetään kahdessa osassa: 9.-10.12.2019 ja 13.-14...

TRY Infraryhmän webinaari(Tapahtuma)
p>Esittelyssä uudistuneet standardit sekä siltaprojekteja. Liittyminen tilaisuuteen:...