Yhteystiedot Jäsensivut

Hakutulokset

Ympäristöministeriön uudet ohjeet koskien teräsrakenteita on julkaistu(Uutinen)
Ympäristöministeriö on päivittänyt Rakentamismääräyskokoelmaa merkittäviltä osin. Teräsrakentamista ja liittorakenteita koskevien ohjeiden...

Rakentamisen ohjeet(Sivu)
Lumikuormat4 Lumikuormat4 Ympäristöministeriön asetuksessa 6/16 on esitetty käytettävä lumikuorman minimiarvo maanpinnalla. Rakennuksen mitoit...

Lausuntopyyntö rakenteiden lujuutta ja vakautta koskevista kansallisista valinnoista ja rakentamismääräyskokoelman osista.(Uutinen)
Ehdotukset ympäristöministeriön asetuksiksi, rakentamismääräyskokoelman luonnokset sekä niihin liittyvät perustelut ovat nyt luettavissa j...

Yhteistyökumppanit(Sivu)
ojekteihin keskittynyttä. Ympäristöministeriö CEN - European Committee for Standardization Väylävirasto Metsta - Metalliteollisuuden Standardo...

Vaikuttaminen(Sivu)
Näitä kumppaneita ovat mm.Ympäristöministeriö, Opetushallitus, Väylä, tiedekorkeakoulut, ammattikorkeakoulut, aikuiskoulutuskeskukset, VTT, SA...

Rakenteiden suunniteltu käyttöikä(Sivu)
Lisäksi suunnittelijan on ympäristöministeriön asetuksessa kantavista rakenteista 8§ mukaan määriteltävä ympäristö-olosuhteita kuvaavat rasitu...

Standardit, määräykset ja ohjeet(Sivu)
Concern for Authorisation Ympäristöministeriö Liikenneviraston SILKO-ohjeet PSK-standardeja voi tilata PSK Standardisoinnista TUKES: Teollisuu...

Uudet FISE pätevyyslomakkeet julkistettu(Uutinen)
on laissa, asetuksissa ja ympäristöministeriön ohjeissa esitetyt kelpoisuusvaatimukset. Jotta todettu pätevyys takaa suunnittelun ja työnjohdo...

Nollaenergiarakentaminen(Uutinen)
nergiarakentaminen - Mitä Ympäristöministeriön lausuntokierrokselle antamat lähes nollaenergiarakentamisen määräykset tarkoittaisivat? Katso A...

Huoli laajarunkoisten hallien suunnitelmista ja toteutuksesta(Uutinen)
s oli aktiivisesti mukana Ympäristöministeriön hankkeessa, jonka lopputuloksena eduskunta antoi 1.4.2015 lain laajarunkoisten rakennusten rake...

Teräsmies 15.-16.3.2017(Uutinen)
ankohtaisiin asioihin mm. Ympäristöministeriön uudet ohjeet ja niiden tuomat muutokset sekä esimerkkien kautta tutustuen lakiin laajarunkoiste...

Positiivisia uutisia standardisointimaailmasta(Uutinen)
isuudesta, yliopistoista, ympäristöministeriö, ilmoitettuja laitoksia. K103 puheenjohtaja ja sihteeri ovat yleensä olleet TRY:n edustajia.&nbs...

Uudistettu Rakenteiden lujuus ja vakaus 2019(Uutinen)
Ympäristöministeriö on julkaissut uudistetun version Teräsrakenteiden ohjeista.Uusi Rakenteiden lujuus ja vakaus 2019 on päivätty 3...

Uudistettu Palosuojamaalaus julkaisu(Uutinen)
tu versio on yhteensopiva Ympäristöministeriön uuden lujuus ja vakaus -ohjeen kanssa. Julkaisussa esitetään palosuojamaalauksen to...

KUTSU: Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 TYÖPAJA 1 (Uutinen)
tiekartasta yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa ja käynnisti marraskuussa 2019 Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -selvityksen. Konsul...

Koronatietoa rakentajille(Uutinen)
Ympäristöministeriö on avannut koronavirus-sivun tiedottaakseen rakentajia ajankohtaisista aiheista. Sivua päivitetään säännöllisesti viim...

Eurokoodi - suunnittelun perusteet ja rakenteiden kuormat (AEL)(Tapahtuma)
etään eurokoodeja yhdessä ympäristöministeriön vahvistamien kansallisten liitteiden kanssa. Tässä seminaarissa perehdytään eurokoodeihin 0 (EN...

EC4 Liittorakennekoulutus(Tapahtuma)
a SFS-EN 1994 sekä näiden ympäristöministeriön sivuilta löytyvät kansalliset liitteet, hyvä olla mukana...

Teräsmies 2018(Tapahtuma)
ry2. Ympäristöministeriön uudet ohjeet ja määräykset3. Palosuojaohjeet ja toiminnallisen palomitoituksen...

Palomääräyskoulutus, Helsinki(Tapahtuma)
Ympäristöministeriön uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta tuli voimaan 1.1.2018. Asetuksen lähtökohtana on aiemman (RakMK E1) muka...

Palomääräyskoulutus, Tampere(Tapahtuma)
Ympäristöministeriön uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta tuli voimaan 1.1.2018. Asetuksen lähtökohtana on aiemman (RakMK E1) muka...

Palomääräyskoulutus(Tapahtuma)
Ympäristöministeriön uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta tuli voimaan 1.1.2018. Asetuksen lähtökohtana on aiemman (RakMK E1) muka...